onsdag 10 april 2013

Politiker och tjänstemän som varit på Hellidens Folkhögskola och snackat arbetsmarknad

Besökande föreläsare som varit på Helliden där vi i - FAS 2 aktiviteten Framtidsvägen - haft viss möjlighet att ställa frågor!

Genomgående tycker vi i gruppen att politiker är politiker och det är inte lätt att få raka och tydliga svar!

•    Bjarne Pettersson Västsvenska handelskammaren

Han framhöll vikten av att få Skövde att växa och bli ett nav i Skaraborg, att det sen ska skapa ett sug av arbetskraft som då kommer att pendla in för att arbeta i Skövde men kan bo i t.ex Tidaholm eller Falköping. Han ser att det finns infrastrukturproblem bl.a eftersom E20 inte lever upp till de krav som ställs av näringslivet för de snabba och exaktangivna leveranser som önskas för att hålla lagerkostnaderna nere. 

•    Patrik Björck Riksdagsman för Socialmoderaterna från Skaraborg

Han tycker att nivån för A-kassan är för låg! Han är en skicklig politiker som gruppen vid senare analys kunde konstatera förmodligen inte ville föregripa den kongress som skulle äga rum. Sammanfattningsvis: Han framförde kritik mot den totalt misslyckade arbetslinjen och den politiska toppstyrning som sker av arbetsförmedlingen och deras personal som gör så gott de kan men får ändå bara nya direktiv att följa.

•    Bengt Karlsson Socialdemokratiskt kommunalråd Tidaholm

Det som oroade oss i gruppen var att han saknade en framtidsvision, och vi fick känslan av att han sitter ganska nöjd bara vi kan ha kvar det på dagens nivå och att det inte försvinner fler industrijobb från Tidaholm. Ett problem som finns konstaterades vara, bostadsbrist som ju leder till att det inte kan bli inflyttning och därmed inte heller någon tillväxt. Det enda som är på gång, enligt Bengt Karlsson, är en avlastande anslutningsväg mot Nobia`s (Marbodal), för att avlasta nuvarande infarten.

•    Eva Eriksson, frispråkig pensionär fd. Landshövding i Värmland och riksdagsledamot och kommunpolitiker i Tidaholm för Folkpartiet

Genomgående för hennes tankar och idéer om hur utveckling ska kunna ske är att samverka och lägga en del prestige åt sidan. Hon hänvisade till en del som hände i Värmland när näringslivet och det allmänna satte sig ner och tittade på att hitta lösningar som gagnade alla parter!

•    Magnus Sundén, numera näringslivschef i Falköping men med ett förflutet i Tidaholm.

 Berättade om att de satsat och byggt ett nytt logistikcenter mellan lastbilstrafik och järnväg för virkestransporter. Dessutom pågår förhandlingar med flera som kan vara intresserade av möjligheten att få en ”inlandshamn” för containerhantering nästan på hemmaplan. Ett företag som jobbar med reparation och underhåll av tåg är i förhandlingar att utföra fler uppdrag. Han anser att det är viktigt att Högskolan växer och att det på det sättet kan komma fram fler nya näringar till navet i Skövde. Att Falköping inte kan växa på grund av det Landskapsskydd som ligger mot Ålleberg tycker han är ett hinder som bör omprövas i framtiden. Att det kommunala bostadsbolaget inte har kapital att bygga mer på lång tid framöver pga ”höghuset” och de kostnader som det dragit med sig är ett annat bekymmer som finns kvar att lösa.

PS
Är det här något som du som politiker skulle vilja skriva några rader om? Då är du hjärtligt välkommen att gästblogga här. Kontakta oss i så fall på, framtidsvagen2013@gmail.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar